Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Telesińska-Gusnar M.*
BioMap ID: 700