Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Opolski, Kat. Biosystematyki
BioMap ID: 931