Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Lepidopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Papilionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Nymphalidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Nymphalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aglaisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1203536    kod taksonu: 2128
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Buszko et Nowacki 2017 checklist: J. Buszko
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aglais urticae - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 6186
 • Publikacje: 5
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 28

Opis taksonu
Jeden z najbardziej znanych motyli, spotykany wszędzie od wczesnej wiosny do jesieni, pojawia się w dwu pokoleniach. Czas lotu pokolenia letniego przypada na okres od połowy VI do połowy VII, motyle zimujące żyją od VIII do V. Trzecie, częściowe pokolenie motyli pojawia się w sprzyjających warunkach w IX. Gąsienice żerują gromadnie w V i VI oraz w VII i VIII na wierzchniej stronie liści pokrzyw. Okres linienia spędzają pomiędzy sklejonymi przędzą liśćmi pokrzyw najczęściej pojedynczo. W porównaniu z admirałem gąsienice pokrzywnika budują przejściowe schronienie niedbale i wyłącznie na okres linienia. Pomiędzy poczwarkami pokrzywnika spotyka się częściej niż u innych pokrewnych gatunków okazy błyszczące i jak gdyby pokryte złotem. Zimujące motyle pokrzywnika można łatwo zauważyć, jak siedzą ukryte w ciemnych kątach strychów, poddaszy i piwnic.
[276: Aglais urticae (Linnaeus 1758) – rusałka pokrzywnik]
Rozpoznawanie i obserwowanie: Dymorfizmu płciowego brak. Podobny jest do rusałki wierzbowca i drzewoszka, ale mniejszy niż obydwa wymienione gatunki i rożni się bardziej kontrastowym wzorem na spodzie przednich skrzydeł. Na wierzchu tylnego skrzydła znajduje się duża ciemna plama przy nasadzie oraz rząd niebieskich plamek wzdłuż zewnętrznego brzegu obu par skrzydeł. Po zimowaniu motyle szukają źródła nektaru, po czym zaczynają wędrówkę. Samce ustanawiają rewir i bronią go w nadziei, że przyleci samica. Po przybyciu samicy samczyk próbuje stać się jej obrońcą i podchodzi do niej od tyłu, kiedy ta odpoczywa z otwartymi skrzydłami. Puka swoimi czułkami w jej tylne skrzydła i chodzi za nią przez resztę dnia. Latem i jesienią świeżo wylęgłe osobniki rozpraszają się w poszukiwaniu nektaru i można je zobaczyć daleko od siedliska rozrodczego, również w parkach i ogrodach. Raz widziałem aberracyjną formę ichnusoides.
Rozwój motyla: Gąsienice żerują gromadnie na roślinie pokarmowej aż do ostatniego stadium larwalnego, po czym rozpraszają się w poszukiwaniu miejsc na przepoczwarczenie się; najczęściej są to mury domów, płoty itp. Zimuje motyl, często w budynkach.
Okres lotu motyla: Dwa pokolenia w roku: 2/VI – 3/VII i 3/VIII –– zimowanie –– 3/V. Po bardzo łagodnej zimie 2013-2014, pojawił się już w trzeciej dekadzie lutego.
Siedliska: Ugory, tereny ruderalne, zarośla, łąki (suche i wilgotne), skraje lasów, przydroża, przytorza, parki, ogrody i działki rekreacyjne.

Zewnętrzne źródła danych