Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Agyneta — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 16
 1. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Linyphiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Agynetarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Micryphantes tenuipalpus Menge, 1869
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 5002296   
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Micryphantes tenuipalpus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 18
 • Publikacje: 30
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Pospolity gatunek, znany z całej Palearktyki. Zamieszkuje łąki, pola, ogrody, skraje lasów itp., od poziomu morza do 2400 m n.p.m. w Tatrach.
Niektórzy autorzy, np. BÖSenberg (1901), Wiehle (1956), uważali Micryphantes rurestris C. L. Koch, 1836, i Micryphantes fuscipalpis C. L. Koch, 1836, za odrębne gatunki. Jeśli chodzi o Polskę, przyjmujemy, że występuje tu tylko jeden z nich (0 ile są to rzeczywiście «dobre» gatunki, co wydaje się bardzo wątpliwe!) – Meioneta rurestris (C. L. K.). Założenie nasze potwierdzają dane Leberta (1875) – «rurestris» jest identyczny z «juscipalpis», BÖSenberga (1901) – «fuscipalpis» jest synonimem «tenuipalpus» oraz stanowisko Kulczyńskiego, który, mimo iż w pracach używał nazwy «fuscipalpis», zmienił ją później w kartotece zbioru na «rurestris».
[KFP 276: Meioneta (Meioneta) rurestris (C.L. Koch, 1836)]

Zewnętrzne źródła danych