Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Psylloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Aphalaridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aphalarinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Craspedoleptarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Craspedolepta alevtinaegatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Craspedolepta alevtinae smreczynskii S.M. Klimaszewski, 1961
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1143018    kod taksonu: 2:13
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Craspedolepta alevtinae smreczynskii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 3
 • Publikacje: 2
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 1
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Craspedolepta alevtinae (Andrianova 1948b) opisany został w trudno dostępnym czasopiśmie, nie uwzględnianym zupełnie przez bibliografię światową. Jeszcze w chwili ukazania się drukiem opisu Craspedolepta smreczynskii Klimasz, praca ta nie była znana autorowi niniejszego opracowania, który otrzymał ją dopiero w kilka miesięcy później w postaci fotokopii od prof. dra Karela Vondračka z Brna. Stwierdził wtedy, że opisany we wspomnianej pracy gatunek Aphalara alevtinae Andr. winien być zaliczony do rodzaju Craspedolepta Enderl. i jest bardzo bliski lub nawet identyczny z Craspedolepta smreczynskii Klimasz. Loginova (1963) uznała, że nazwa Craspedolepta smreczynskii Klimasz. jest synonimem nazwy Craspedolepta alevtinae (Andr.), podała przy tym uzupełnienie opisu Craspedolepta alevtinae (Andr.), na podstawie którego można z całą pewnością stwierdzić, iż Craspedolepta smreczynskii Klimasz. nie jest jednak identyczny z Craspedolepta alevtinae (Andr.). Szereg podobieństw w budowie obu tych form każe przyjąć, że są to podgatunki jednego gatunku Craspedolepta alevtinae alevtinae (Andr.) występuje w środkowej i być może wschodniej części Palearktyki, Craspedolepta alevtinae smreczynskii Klimasz. występuje w zachodniej jej części. Żyje na bylicy bożym drzewku — Artemisia abrotanum L.

Zewnętrzne źródła danych