Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Erotinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Erotiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lopherosrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Lopherospodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Lopheros (Lopheros) lineatus (H.S. Gorham, 1883)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015798    kod taksonu: 5874 (2899b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: LC
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lopheros lineatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 3
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Aczkolwiek gatunek był opisany przed przeszło stu laty z Japonii, nie był później poza tym krajem nigdzie notowany, to też wielkim zaskoczeniem było odkrycie go w 1967 r. na jednym stanowisku w Polsce — w Puszczy Białowieskiej. Znalezione w kwietniu wyrośnięte larwy, hodowane w laboratorium pozwoliły poznać i opisać nieznane dotychczas niższe stadia rozwojowe oraz podać pewne dane bionomiczne. Larwy w terenie żyły w potężnym powalonym pniu jesiona wyniosłego — Fraxinus excelsior L., leżącym na miejscu zacienionym i wilgotnym w łęgu jesionowo-olszowym — Circaeo-Alnetum; występowały w małych skupieniach na głębokości 50-100 mm, w szczelinach wilgotnego szaro-brunatno butwiejącego drewna. W hodowli larwy odżywiały się tylko płynnymi substancjami zawartymi w rozkładającym się drewnie. Obserwowano przepoczwarczenie larw w okresie 1-9 maja, wyląg młodych imagines 9-13, kopulację 10 i 20 maja. Dziesięć dni po kopulacji samice składały w małych grupkach jaja na wilgotnym drewnie. Pierwsze młode larwy pojawiały się 25 maja. Omawiany gatunek należy do wielkich rzadkości z powodu skrytego sposobu życia, przypuszczalnie może nie opuszczać jednego stanowiska w ciągu kilku pokoleń. Prawdopodobnie ma szerokie rozmieszczenie w kierunku wschodnim, przez połacie leśne północnej, europejskiej Rosji oraz tajgę syberyjską aż do Oceanu Spokojnego.

Zewnętrzne źródła danych