Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Pterostichiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Pterostichusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Pseudomaseuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus O. Heer, 1837
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1033245    kod taksonu: 5722 (286b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pterostichus rhaeticus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 146
 • Publikacje: 31
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 51
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski o nie ustalonym rozmieszczeniu ogólnym. Opisany ze Szwajcarii przed przeszło 160 laty, ale później powszechnie uznawany jako odmiana pospolitego gatunku Pterostichus nigrita (Fabricius, 1792). Dopiero K. Koch (1980, 1984) przywrócił rangę samoistnego taksonu. Dotychczasowe dane o jego występowaniu pochodzą z Danii, krajów Beneluksu, południowej Szwecji, Niemiec, Polski, Czech, Moraw i Słowacji; na pewno szerzej rozmieszczony, gdyż występuje wspólnie z Pterostichus nigrita (Fabr.) na tych samych stanowiskach. W Polsce znany z trzech krain na podstawie dawnych danych z ubiegłego stulecia oraz niedawno wykazanego stanowiska na Śląsku Górnym. Zasiedla bagna, torfowiska wysokie, lasy wilgotne i bagniste brzegi wód, zwłaszcza miejsca gdzie rosną turzyca — Carex L. i trzciny — Phragmites Adans.

Zewnętrzne źródła danych