Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Paederinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Paederiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Scopaeinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Scopaeusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Scopaeuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Scopaeus (Scopaeus) minutus W.F. Erichson, 1840
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1011248    kod taksonu: 1583+1584
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Scopaeus minutus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 119
 • Publikacje: 35
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 34
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 1584: Scopaeus minutus] Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z południowych części Szwecji i Finlandii. Występowanie w Polsce niedostatecznie poznane, gdyż mylony z innymi gatunkami. Dane z ubiegłego stulecia wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje na gliniasto-piaszczystych zboczach, skarpach, urwiskach skąpo porośniętych roślinnością, nadto spotykany w dołach po wybranej glinie i w kamieniołomach wapienia.
[KFP 1583: Scopaeus didymus] Gatunek rozmieszczony w południowej Europie, południowej części środkowej Europy oraz zachodniej części północnej Afryki. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadko spotykanym; wykazany jedynie z kilku stanowisk w południowej części kraju. Znajdowany na zboczach kserotermicznych, zwłaszcza na glebach wapiennych, na pobrzeżach dróg polnych pod kamieniami i między korzeniami traw.

Ilustracje
... przeglądaj
Scopaeus
minutus
Zewnętrzne źródła danych