Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Monochaminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Monochamusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Monochamussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Monochamus sartorspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Monochamus (Monochamus) sartor urussovii (J.G. Fischer von Waldheim, 1805)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023579    taxon code: 4160
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Monochamus sartor urussovii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 61
 • Publications: 20
 • Collections: 10
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w Fennoskandii, w północno-wschodniej części Europy, na Syberii oraz w północnych obszarach Mongolii, Chin, Korei i Japonii, sięgający na północ poza koło podbiegunowe, prawie do granicy rozmieszczenia lasów iglastych. Na podstawie chrząszczy z drewna importowanego z terenów wschodnich notowany z Danii, Frankonii w RFN i Wysp Brytyjskich. W Polsce dotychczas znany tylko z Puszczy Białowieskiej, co wiąże się z północno-wschodnim zasięgiem świerka, który jest drzewem żywicielskim dla larw tego chrząszcza. Zasiedla drzewostany iglaste. Rozwój larwalny odbywa głównie w świerkach — Picea Dietr., rzadziej jodłach — Abies Mill. i sosnach — Pinus L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Chrząszcze po opuszczeniu miejsc lęgowych wzlatują w korony drzew, gdzie odbywają żer uzupełniający, karmiąc się tkankami młodej kory. W ciągu życia powracają kilkakrotnie na żerowiska w koronach drzew. Larwa żeruje początkowo w korze i pod korą, a po zimowaniu wdrąża się w drewno. Przepoczwarczenie następuje po drugim przezimowaniu larwy.

Illustrations
... browse
Monochamus
sartor
urussovii
External data sources