Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2001
authors: Błażejewicz-Zawadzińska M., Żelazna E.
title: Zgrupowania biegaczowatych (Carabidae) wybranych terenów zielonych Bydgoszczy.
book title: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych.
editors: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G.publisher: Wyd. NICE, Bydgoszcz
short citation: Błażejewicz-Zawadzińska et Żelazna 2001
BioMap ID: 12121