Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1993
authors: Buchholz L., Bunalski M., Nowacki J.
title: Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 6. Ocena stanu ekosystemów i perspektyw ich kształtowania się, na podstawie obserwacji entomologicznych, oraz wnioski dotyczące ochrony biocenoz.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 12issue: 2pages: 125-136
short citation: Buchholz et al. 1993
BioMap ID: 10523

full text: Download