Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes (Agriotes) sputator (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015061    taxon code: 2777
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Agriotes sputator - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 339
 • Publications: 135
 • Collections: 10
 • Publication authors: 104
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie od około 62° szer. geogr. aż do krajów śródziemnomorskich, na wschód przez Syberię sięgający po Daleki Wschód; notowany również z zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, północnej Mongolii oraz z Ameryki Północnej, dokąd został zawleczony. Pospolity gatunek w naszym kraju na terenach nizinnych i podgórzach, w górach rzadziej spotykany. W zależności od warunków klimatycznych cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy występują w różnego typu, nie bardzo wilgotnych, glebach, głównie pól uprawnych, pastwisk i łąk. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a wylęgnięte postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych, ukazując się na zewnątrz w kwietniu-maju, gdy gleba nagrzeje się do +9°-10°C. Chrząszcze wiodą skryty sposób życia, wypełzają w godzinach rannych i popołudniowych na łodygi roślin. Samica składa około 100 jaj w powierzchniową warstwę gleby, zwykle przy szyi korzeniowej traw i zbóż. Larwy są notowane jako poważne szkodniki upraw polowych.

Illustrations
... browse
Agriotes
sputator
External data sources