Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Denticollinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Athouinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Athousgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Athoussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Athous (Athous) vittatus (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015316    taxon code: 2837
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Athous vittatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 491
 • Publications: 93
 • Collections: 9
 • Publication authors: 67
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w niemal całej Europie z wyjątkiem południowej Hiszpanii i północnych części Fennoskandii; notowany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce na ogół rzadko wykazywany. Występuje prawdopodobnie na terenie całego kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich — na południu kraju jest częściej spotykany. Zasiedla jasne lasy mieszane i liściaste, zwłaszcza świetliste dąbrowy. Postacie dojrzałe występują od maja do lipca, najczęściej na polanach śródleśnych i obrzeżach lasu, gdzie są poławiane zwykle na trawach, runie leśnym i krzewach. Larwy żyją głównie w żyźniejszych glebach, zwłaszcza gliniastych i lessowych; żerują w powierzchniowej warstwie gleby pod płatami mchów, wśród korzeni traw i roślin zielnych. Poczwarki ukazują się w lipcu-sierpniu, a wylęgnięte postacie dojrzałe pozostają w komorach poczwarkowych przez okres zimowy aż do wiosny następnego roku.

Illustrations
... browse
Athous
vittatus
External data sources