Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Gawroński R., Lasoń A., Oleksa A.
title: Nowe dla Pojezierza Mazurskiego gatunki łyszczynkowatych i ścierowatych (Coleoptera: Nitidulidae, Mycetophagidae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 27issue: 3pages: 169-170 [484]
short citation: Gawroński et al. 2008a
BioMap ID: 11304

full text: Download