Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2008
authors: Jaskuła R., Przewoźny M., Socha G.
title: Elmidae (Coleoptera) Spalskiego Parku Krajobrazowego.
book title: XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Bentos źródeł i strumieni, Zwierzyniec, 16-18 V 2008.
pages: 28
short citation: Jaskuła et al. 2008
BioMap ID: 11657