Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1949
author: Karpiński J.J.
title: Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej.
periodical: Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Leśnictwavol.: 56pages: 1-212
short citation: Karpiński 1949c
BioMap ID: 3713