Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acanthocininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acanthocinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Acanthocinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acanthocinus (Acanthocinus) griseus (Fabricius, 1793)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023412    taxon code: 4178
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Acanthocinus griseus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 247
 • Publications: 48
 • Collections: 18
 • Publication authors: 43
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w strefie lasów iglastych Eurazji, docierający w Europie na północ do południowej Fennoskandii i Karelii, a na południe do Alp i północnych Włoch, a w Azji do Oceanu Spokojnego, Sachalinu, Japonii, Korei oraz północnych obszarów Mongolii i Chin. W Polsce na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla różne gatunki sosen — Pinus L., świerków — Picea Dietr. i jodeł — Abies Mill. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i występują do sierpnia. W ciągu dnia chronią się w cieniu na pniach oraz dolnej stronie gałęzi, a aktywność wykazują wieczorem i nocą; niekiedy przylatują do źródeł światła sztucznego. Rozwój larwalny odbywa w starych, obumierających lub martwych drzewach, w nie okorowanych wiatrowałach, złomach i leżących na ziemi gałęziach o średnicy co najmniej 3 cm. Larwy żerują w korze i pod korą, drążąc podłużne rozgałęzione chodniki, słabo naruszające drewno. Po przezimowaniu, w maju starsze larwy wydrążają w końcu chodnika komorę poczwarkową w korze lub pod korą. Cykl rozwojowy przebiega prawdopodobnie w ciągu dwóch lat.

External data sources