Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2014
authors: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Sierpiński A.
title: Nowe i rzadko spotykane chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne wschodniej Polski.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 33issue: 2pages: 85-96
short citation: Plewa et al. 2014c
BioMap ID: 18205