Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2014
autorzy: Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J.
tytuł: Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych.
czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowietom: 41zeszyt: 4strony: 279-299
cytacja skrócona: Plewa et al. 2014b
BioMap ID: 20103