Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1938
authors: Ruszkowski J.W., Zweigbaumówna Z., Blockówna H.
title: Stan zdrowotności roślin uprawnych w Polsce w roku 1937.
periodical: Rocznik Ochrony Roślinvol.: 5issue: 4pages: 49-102
short citation: Ruszkowski et al. 1938
BioMap ID: 7491