Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Starzyk J.R., Grodzki W., Kosibowicz M., Michalcewicz J., Rossa R.
title: Stare i martwe drzewa jako miejsce występowania chrząszczy ksylobiontycznych i dendrofilnych.
periodical: Roczniki Bieszczadzkievol.: 16pages: 325-348
short citation: Starzyk et al. 2008c
BioMap ID: 10160