Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lepturinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Alosternagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Alosterna tabacicolorspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Alosterna tabacicolor tabacicolor (Ch. De Geer, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022314    taxon code: 4061
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Alosterna tabacicolor tabacicolor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 887
 • Publications: 112
 • Collections: 29
 • Publication authors: 88
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek eurosyberyjski, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód docierający do pobrzeży Oceanu Spokojnego. Pospolity w całej środkowej Europie na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, w Alpach występujący do około 2000 m n.p.m. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, lecz z niektórych krain notowany tylko z pojedynczych stanowisk. Zasiedla cieniste drzewostany liściaste i mieszane. Generacja dwuletnia. Jaja są składane pojedynczo w szczeliny martwego drewna w dziuplach oraz w szpary grubej przegrzybiałej kory, na miejscach zacienionych, położonych niewysoko nad powierzchnią ziemi, na pniach żywych jeszcze drzew oraz na stojących złomach pni z przylegającą korą. Larwy bytujące w drewnie, żerują początkowo w przegrzybiałej strefie zewnętrznej, następnie wdrażają się głębiej w drewno, natomiast larwy zasiedlające korę na drzewach żyjących drążą placykowate chodniki między korą i drewnem, nie naruszając go. Z biegiem czasu kora nad starymi żerowiskami odpada. Jako drzewa żywicielskie piśmiennictwo podaje: klony — Acer L., graby — Carpinus L., dęby — Quercus L., wierzby — Salix L., wiązy — Ulmus L.; według badań własnych larwy stwierdzono, poza wymienionymi gatunkami, również w przegrzybiałej korze olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertner, jesiona wyniosłego — Fraxinus excelsior L. oraz w drewnie kasztanowca zwyczajnego — Aesculus hippocastanum L. Przepoczwarczenie odbywa się w suchej partii drewna lub kory (B. Burakowski*). Imagines dla uzyskania dojrzałości płciowej odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów roślin baldaszkowatych (Umbelliferae), zwłaszcza wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., żerują poza tym na kwiatach krzewów, głównie głogów — Crataegus L., dereni — Cornus L., śliw — Prunus L., tawuł — Spiraea L. i malin — Rubus L.

External data sources