Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1922
author: Szulczewski J.W.
title: Chrząszcze Wielkopolski.
periodical: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria B. Nauki Biologicznevol.: 1, 3-4pages: 183-243
short citation: Szulczewski 1922a
BioMap ID: 9039