Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Pterostichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Abaxgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Abaxsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Abax parallelusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Abax (Abax) parallelus parallelus (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003526    taxon code: 310
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Abax parallelus parallelus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 170
 • Publications: 47
 • Collections: 7
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający głównie środkową i zachodnią Europę, znany również z Jugosławii. W Polsce dość pospolity w południowej części kraju. Leśny ten gatunek przez J. Honczarenko (1970) notowany z pól lucerny koło Szczecina. O występowaniu na Pomorzu i w Prusach wątpi A. Horion (1941, 1951). Wykazany z Niziny Mazowieckiej przez F. Hildta na podstawie jednego okazu, od przeszło 60 lat na tym obszarze nie znaleziony. Stanowiska nizinne ze środkowej i północnej części kraju wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wymagania ekologiczne słabo zbadane.

Illustrations
... browse
Abax
parallelus
parallelus
External data sources