Biodiversity Map
Units
type: Collection
name: Akademia Rolnicza, Kraków, Kat. Entomologii Leśnej (żerowiska)
BioMap ID: 381