Biodiversity Map
Units
type: Collection
name: Akademia Rolnicza, Kraków, Kat. Entomologii Leśnej
BioMap ID: 538