Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Liaphlussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
abberratio: Haliplus laminatus a. niger Kuhnt, 1912
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1038477   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus laminatus a.niger - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 80
 • Publications: 51
 • Collections: 4
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i częściowo w zachodu i południowej Europie, wykazywany również z Wysp Brytyjskich oraz Danii. Żyje w różnego typu zbiornikach wodnych jak rzeki, starorzecza, łachy, odlewiska, zastoiska, spotykany także w zarośniętych glonami stawkach, bajorkach i głębszych kałużach.

Illustrations
... browse
Haliplus
laminatus
External data sources