Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Pterostichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Abaxgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Abaxsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Abax (Abax) ovalis (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1032926    taxon code: 308
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Abax ovalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 255
 • Publications: 80
 • Collections: 11
 • Publication authors: 64
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmuje zasięgiem Europę Środkową i północną część południowej Europy. Występuje przede wszystkim w lasach wyżynnych i górskich zarówno w Europie Środkowej jak i w Polsce. Z obszarów nizinnych naszego kraju znany z nielicznych i rozproszonych stanowisk. Według J. Makólskiego (1952) «podgórski ten gatunek nie był w okolicach Warszawy znajdowany», natomiast D. Kabacik (1962, 1970) wykazuje tego typowego mieszkańca lasów z pól uprawnych w pow. Nowy Dwór Mazowiecki. Dane odnośnie środowiska omawianego gatunku oraz rozsiedlenia w środkowej i północnej części Polski wymagają dalszych badań.

Illustrations
... browse
Abax
ovalis
External data sources