Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Pterostichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Abaxgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Abacopercussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Abax schueppelispecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Abax (Abacopercus) schueppeli rendschmidtii (E.F. Germar, 1839)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003513    taxon code: 311
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Abax schueppeli rendschmidtii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 80
 • Publications: 47
 • Collections: 6
 • Publication authors: 41
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Omawiany podgatunek zamieszkuje północną i zachodnią część łuku karpackiego oraz ich podgórza. Drugi podgatunek, nominatywny, obejmuje swym zasięgiem Karpaty Wschodnie i Południowe, Góry Bihorskie, wykazany również z Serbii. Z Polski Abax (Abacopercus) schueppeli rendschmidtii (Germ.) znany z nielicznych stanowisk. Wymagania środowiskowe niezbyt dobrze zbadane.

External data sources