Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cryptorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acallesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acalles ptinoides (Th. Marsham, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046224    taxon code: 5449
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Acalles ptinoides - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 29
 • Publications: 20
 • Collections: no data
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący głównie w zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii i południowej Skandynawii. W Polsce należy do rzadkości; notowano go z nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach, przy czym dane o występowaniu tego ryjkowca na Mazowszu nie znalazły potwierdzenia okazami dowodowymi (S. Smreczyński 1960). Bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano na martwych gałęziach i gałązkach dębów — Quercus L., olsz — Alnus Mill., grabu zwyczajnego — Carpinus betulus L., leszczyny — Corylus avellana L. i wrzosu zwyczajnego — Calluna vulgaris (L.) Salisb.

Illustrations
... browse
Acalles
ptinoides
External data sources