Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cryptorhynchinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cryptorhynchiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acallesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acalles ptinoides (Th. Marsham, 1802)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046224    kod taksonu: 5449
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acalles ptinoides - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 29
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący głównie w zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii i południowej Skandynawii. W Polsce należy do rzadkości; notowano go z nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach, przy czym dane o występowaniu tego ryjkowca na Mazowszu nie znalazły potwierdzenia okazami dowodowymi (S. Smreczyński 1960). Bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano na martwych gałęziach i gałązkach dębów — Quercus L., olsz — Alnus Mill., grabu zwyczajnego — Carpinus betulus L., leszczyny — Corylus avellana L. i wrzosu zwyczajnego — Calluna vulgaris (L.) Salisb.

Ilustracje
... przeglądaj
Acalles
ptinoides
Zewnętrzne źródła danych