Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tenebrioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Helopinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Helopinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Accanthopusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Accanthopus velikensis (M. Piller et L. Mitterpacher, 1783)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1044057    taxon code: —(3993b)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Accanthopus velikensis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 11
 • Publications: 4
 • Collections: 4
 • Publication authors: 5
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący od południowo-wschodniej Francji i Włoch aż do Półwyspu Bałkańskiego, na północ docierający do Średniogórza Niemieckiego i Węgier. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wzmianki podane w ubiegłym wieku o występowaniu tego gatunku w okolicy Wrocławia i w Galicji opierały się prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach okazów; wiadomości te nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910), ani w wykazie chrząszczy polskich (M. Łomnicki 1913).

External data sources