Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Adrastinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Adrastusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Adrastus axillaris W.F. Erichson, 1841
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1038139    taxon code: 2782
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Adrastus axillaris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 144
 • Publications: 53
 • Collections: 6
 • Publication authors: 44
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż do niedawna przez wielu autorów uznawany za odmianę A. limbatus (Fabr.). Notowany dotychczas z Europy Środkowej, Francji, Włoch i Krymu. Przez Polskę przebiega północna granica jego zasięgu — znany jest u nas tylko z południowej części kraju, przy czym dawne wzmianki o występowaniu na Śląsku winny być potwierdzone nowymi materiałami. Omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej przez Sz. Tenenbauma (1931) pod nazwą A. limbatus a. turcicus Stierl. (= A. axillaris ab. turcicus Stierl.) na podstawie błędnie oznaczonego okazu A. limbatus limbatus (Fabr.). Z powodu braku okazów dowodowych z Roztocza w zbiorze Sz. Tenenbauma uważa się wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze (Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, 1954) za niewiarygodne. Chrząszcz zamieszkuje niższe położenia górskie, gdzie zasiedla głównie doliny rzeczne. Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwy żyją w wilgotnej glebie gliniastej i próchnicznej pokrywającej skały pod kamieniami lub wypełniającej przestrzenie między luźno ułożonymi głazami. Zimuje tylko larwa. Przepoczwarczenie następuje pod koniec maja i w czerwcu. Pierwsze dane o bionomii oraz o charakterystycznej budowie poczwarki podano w pracy o sprężykach Bieszczadów (Burakowski 1971). Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do połowy sierpnia. Prowadzą one skryty sposób życia w ciągu dnia, wykazując aktywność w ciepłe, bezwietrzne wieczory — są poławiane wtedy, niekiedy licznie, na trawach, roślinach zielnych i krzewach.

Illustrations
... browse
Adrastus
axillaris
External data sources