Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Agabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agabussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agabus (Agabus) undulatus (Schrank von Paula, 1776)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000224    taxon code: 629
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Agabus undulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 163
 • Publications: 79
 • Collections: 7
 • Publication authors: 75
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej skrajnych obszarów południowych i północnych, na wschód sięga do Kaukazu i Zakaukazia. Występuje zarówno na terenach otwartych jak i leśnych, na nizinach i w górach prócz wyższych partii, głównie w drobnych, zarośniętych zbiornikach wodnych lub w wodach wolno płynących, rzadko spotykany w dużych zbiornikach i wodach kwaśnych.

Illustrations
... browse
Agabus
undulatus
External data sources