Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Agabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gaurodytessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agabus (Gaurodytes) unguicularis (C.G. Thomson, 1867)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000329    taxon code: 622
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Agabus unguicularis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 72
 • Publications: 35
 • Collections: 3
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w środkowej Europie i południowej części północnej Europy, notowany również z Syberii. Występuje na łąkach i pastwiskach w trawiastych bajorkach, kałużach i rowach. Rzadko spotykany na obszarach leśnych i torfowiskowych, w dużych zbiornikach wodnych i wodach płynących.

Illustrations
... browse
Agabus
unguicularis
External data sources