Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Platyninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agonumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Europhilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agonum (Europhilus) micans (Nicolai, 1822)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003390    taxon code: 357
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Agonum micans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 310
 • Publications: 60
 • Collections: 9
 • Publication authors: 55
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w Europie od Grecji, północnych Włoch i środkowej Francji aż po koło podbiegunowe w Fennoskandii, wykazywany również z zachodniej Syberii i północnej części Mongolii. Żyje na gliniasto-szlamistych pobrzeżach płynących i stojących wód śródlądowych, nie unika miejsc zacienionych przez krzewy i drzewa, na zimowiskach spotykany często pod korą przy podstawie drzew.

Illustrations
... browse
Agonum
micans
External data sources