Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Buprestoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Buprestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agrilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agrilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agrilinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agrilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Uragrilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agrilus (Uragrilus) ater (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014420    taxon code: 2712
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Agrilus ater - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 58
 • Publications: 19
 • Collections: 12
 • Publication authors: 20
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie, zwłaszcza w jej części wschodniej, nie występujący w skrajnych obszarach północnych i nadatlantyckich; notowany ponadto z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. W zależności od położenia geograficznego jednoroczny rozwój, jak we Francji, może się przedłużyć do lat trzech, jak w Finlandii. Jako drzewa żywicielskie wymieniano wierzbę białą — Salix alba L., topolę czarną — Populus nigra L. i topolę osikę — P. tremula L. Larwy żerują w obumierających lub martwych, ale pokrytych jeszcze korą pniach, oraz w grubszych gałęziach. Postacie dojrzałe występują zwykle w czerwcu i lipcu na drzewach lęgowych oraz na pniakach i ściętych pniach. Są poławiane na ogół rzadko i sporadycznie, gdyż najczęściej przebywają w koronach drzew.

Illustrations
... browse
Agrilus
ater
External data sources