Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Buprestoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Buprestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agrilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agrilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agrilinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agrilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Robertiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agrilus bialowiezaensis J.M. Gutowski, 1993
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1014396   
taxonomy checked: YES
Polish Red Book: EN
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Agrilus bialowiezaensis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 27
 • Publications: 3
 • Collections: 13
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 2728: Agrilus pseudocyaneus] Gatunek zamieszkujący Europę Środkową, na południe dochodzący do północnej części Włoch, Serbii i Bośni, na północ po południową część Finlandii, notowany nadto, jako odrębny podgatunek, ze wschodniej i środkowej Francji. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany tylko z kilku stanowisk w pięciu krainach. Larwy odbywają rozwój głównie w wierzbie wiciowej — Salix viminalis L., rzadziej w wierzbie iwie — S. caprea L. Postacie dojrzałe są łowione w czerwcu i lipcu.
[KFP 5858 (2715b): Agrilus bialowiezaensis] Gatunek niedawno opisany z Puszczy Białowieskiej na podstawie kilkudziesięciu schwytanych osobników na stanowiskach nasłonecznionych, na Modach świeżo ściętych pni topoli osiki — Populus tremula L. rosnących na wilgotnej glebie w zespole roślinnym Tilio-Carpinetum Traczyk. Biologia jeszcze nie jest poznana, niższe postacie rozwojowe nie są znane.

Illustrations
... browse
Agrilus
pseudocyaneus
External data sources