Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Diaperinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Diaperinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Adelininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Alphitophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Alphitophagus bifasciatus (Th. Say, 1824)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021321    taxon code: 3963
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Alphitophagus bifasciatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 88
 • Publications: 30
 • Collections: 11
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek uważany za kosmopolityczny, notowany z niemal całej Europy, ale w krajach północnych występuje jedynie jako synantrop. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Chrząszcz żeruje na pleśniejących materiałach pochodzenia roślinnego. Siedliskiem pierwotnym omawianego gatunku prawdopodobnie jest przegrzybiałe drewno drzew liściastych, na których znajdowano go pod zmurszałą korą i w dziuplach. W Europie środkowej najczęściej spotykano A. bifasciatus (Say) wśród gnijących i pleśniejących szczątków roślinnych: w stodołach, stogach i stajniach — wśród gnijącej słomy, plew i siana, w młynach, spichrzach i magazynach — na pleśniejącym zbożu i jego przetworach, w ogrodach — w pryzmach kompostowych oraz na łąkach — w starym, butwiejącym sianie.

Illustrations
... browse
Alphitophagus
bifasciatus
External data sources