Biodiversity Map
Taxa
Amara — subordinate taxa:
Taxon count: 22
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amarasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Amara) lucida (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004072    taxon code: 235
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara lucida - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 80
 • Publications: 41
 • Collections: 8
 • Publication authors: 41
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zachodniopalearktyczny, rozsiedlony od Portugalii do Azji Mniejszej, Kaukazu i Iranu, zasięg północny obejmuje Wyspy Brytyjskie i południową część Fennoskandii. W Europie w miarę posuwania się ku północy coraz rzadszy, głównie spotykany na wybrzeżach morskich pod starymi, wyschniętymi morszczynami. Wewnątrz lądu żyje na nasłonecznionych glebach piaszczystych, pokrytych niską roślinnością. W Polsce rzadko znajdowany. Z Beskidu Wschodniego (okolice Przemyśla) omyłkowo wykazany przez T. Trellę (1926) na podstawie błędnych oznaczeń (J. Makólski*), odnośne okazy dowodowe należą do Amara (Amara) familiaris (Duft.).

Illustrations
... browse
Amara
lucida
External data sources