Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scraptiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anaspidinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anaspidinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anaspisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anaspissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anaspis (Anaspis) bohemica J. Schilsky, 1899
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022187    taxon code: —(3791b)
taxonomy checked: YES
source of names: Leblanc et al. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anaspis bohemica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 8
 • Publications: 6
 • Collections: 1
 • Publication authors: 5
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany z Fennoskandii, Karelii, Danii, Holandii, Bawarii, Lasu Czeskiego i okolic Wiednia. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólna wzmianka, bez bliższych danych, o występowaniu w Polsce Zachodniej wymaga potwierdzenia udokumentowanymi materiałami. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.

External data sources