Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthonomus) rufus L. Gyllenhal, 1836
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046270    taxon code: 5329
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus rufus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 51
 • Collections: 6
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji; notowany ponadto z Armenii i Azerbejdżanu. Prawdopodobnie w całej Polsce na terenach nizinnych i wyżynach, jednak z niektórych krain jeszcze nie wykazany. Występuje na krzaczastej roślinności porastającej suche zbocza, nasłonecznione brzegi lasu i miedze oraz w żywopłotach. Żyje na śliwie tarninie — Prunus spinosa L. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od połowy marca do lipca. Larwy żerują w pączkach kwiatowych. Młoda generacja ukazuje się w maju-czerwcu.

Illustrations
... browse
Anthonomus
rufus
External data sources