Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Dimorphoschelussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Anthophagus omalinusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Anthophagus (Dimorphoschelus) omalinus arrowi Koch, 1933
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006882    taxon code: 1340
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Anthophagus omalinus arrowi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 66
 • Publications: 41
 • Collections: 2
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek borealno-górski, znany z Karelskiej SRR i całej Fennoskandii, nadto z Sudetów, Beskidów, Karpat, Siedmiogrodu, Chorwacji i Ukrainy. W środkowej Europie występuje przeważnie lokalnie w reglu górnym i w strefie kosodrzewiny i hal,

Illustrations
... browse
Anthophagus
omalinus
arrowi
External data sources