Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Acrossussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Acrossus) depressus (Kugelann, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012641    taxon code: 2449
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius depressus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 216
 • Publications: 61
 • Collections: 12
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący całą północną i środkową część Europy (w Europie południowej na izolowanych stanowiskach górskich na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech północnych i Jugosławii), sięgający na wschód po północną i środkową część Azji; wykazywany również z Ameryki Północnej. W Polsce występuje od Bałtyku po Tatry; spotykany w dużych kompleksach leśnych, częściej na podgórzu i w górach niż na terenach nizinnych. Postacie dorosłe po przezimowaniu pojawiają się w maju; poławiane są w odchodach bydła, owiec i dzikich zwierząt. Larwy znajdowano w ekskrementach jeleni.

Illustrations
... browse
Aphodius
depressus
External data sources