Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Teuchestessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013270    taxon code: 2440
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius fossor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 331
 • Publications: 65
 • Collections: 12
 • Publication authors: 50
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek północnopalearktyczny, szeroko rozmieszczony od Europy Zachodniej aż do Syberii Wschodniej, wielokrotnie zawlekany do Ameryki Północnej. W Polsce gatunek pospolity, występujący w całym kraju. Zasiedla głównie tereny lesiste, rzadziej otwarte pastwiska. Poławiany zwykle w świeżych krowieńcach.

Illustrations
... browse
Aphodius
fossor
Photos
... browse
Aphodius
fossor
External data sources