Biodiversity Map
Units
type: Collection
name: Uniw. Przyrodniczy, Poznań, Kat. Entomologii i Ochrony Środowiska
BioMap ID: 122