Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ctenicerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aplotarsusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aplotarsus incanus (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015510    taxon code: 2810
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Aplotarsus incanus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 209
 • Publications: 45
 • Collections: 8
 • Publication authors: 33
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w niemal całej Europie (prócz jej części południowych) oraz na Syberii az po Bajkał, w Fennoskandii docierający do najdalszych krańców północnych. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju — znajdowany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, niekiedy tylko na miejscach rozrodu poławiany liczniej. Zasiedla zimne i wilgotne miejsca na terenach otwartych i leśnych. Chrząszcze pojawiają się od połowy kwietnia i przeżywają do czerwca, w górach do lipca. Jest poławiany na trawach i roślinach zielnych na bagnach, torfowiskach, na skrajach lasu, polanach śródleśnych, pobrzeżach rowów, kałuż, stawów i małych cieków wodnych. Larwa żyje w wilgotnej glebie pokrytej roślinnością trawiastą.

External data sources