Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Araneidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Araneusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Araneus angulatus Clerck, 1757
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 5000404    taxon code: 143
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Araneus angulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 21
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek holarktyczny. Żyje na nizinach i w niższych partiach gór na skrajach lasów iglastych i mieszanych, rozpinając sieci wśród gałęzi drzew wysoko nad ziemią.
Dane Seidela (1849) odnoszą się raczej do omawianego gatunku, a nie, wbrew użytej przez niego nazwie, do sródziemnomorskiego Araneus circe (Savigny et Audouin, 1825) (synonim Epeira Schreibersii Hahn, 1834).
[KFP 143: Araneus angulatus Clerck, 1758]

External data sources