Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Araneus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 13
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Araneidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Araneusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Araneus angulatus Clerck, 1757
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5000404    kod taksonu: 143
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Araneus angulatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 21
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek holarktyczny. Żyje na nizinach i w niższych partiach gór na skrajach lasów iglastych i mieszanych, rozpinając sieci wśród gałęzi drzew wysoko nad ziemią.
Dane Seidela (1849) odnoszą się raczej do omawianego gatunku, a nie, wbrew użytej przez niego nazwie, do sródziemnomorskiego Araneus circe (Savigny et Audouin, 1825) (synonim Epeira Schreibersii Hahn, 1834).
[KFP 143: Araneus angulatus Clerck, 1758]

Zewnętrzne źródła danych