Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Asaphidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1032485    taxon code: 98
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Asaphidion flavipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 291
 • Publications: 117
 • Collections: 12
 • Publication authors: 102
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity, szeroko rozmieszczony gatunek palearktyczny, zawleczony również do Ameryki Północnej. Zasiedla brzegi słodkich, stojących lub wolno płynących wód, niekiedy na wilgotnych gruntach uprawnych, przekłada nad inne gleby gliniaste i gliniasto-piaszczyste.

Illustrations
... browse
Asaphidion
flavipes
External data sources